Waarom moet ik mijn rijksregisternummer opgeven?

ListMinut vraagt het rijksregisternummer om de betrouwbaarheid te verzekeren en al garantie dat de dienstverleners hun echte identiteit gebruiken. Van zodra de dienstverlener het rijksregisternummer vermeld heeft en de verificatie van de identiteit is doorgevoerd, zal dit op het account vermeld worden. Daarnaast is de verificatie van de identiteitskaart eveneens nodig voor de uitbetalingen te kunnen overmaken. 

 

mceclip0.png

Het Koninklijk besluit dat de erkenningsvoorwaarden voor de platformen bepaalt, somt eveneens de gegevens op die moeten vermeld worden op de fiscale fiches die jaarlijks door de platformen moeten worden afgeleverd.

Één van deze gegevens is inderdaad de identiteit van de verkrijger van de inkomsten en zijn rijksregisternummer.

De reden waarom deze gegevens dienen meegedeeld te worden, is opdat het FOD Financiën de verkrijger van de inkomsten kan identificeren (dit gebeurt in eerste instantie aan de hand van het rijksregisternummer. Wanneer de verkrijger echter niet over een rijksregisternummer beschikt, dan gebeurt dit aan de hand van de geboortedatum, voornaam, naam en het volledige adres).

De reden waarom de FOD Financiën de verkrijger van de inkomsten moet kunnen identificeren, is uiteraard om na te gaan of betrokkene aan alle voorwaarden voldoet (zie later) om in aanmerking te kunnen komen voor het gunstregime van de deeleconomie (bv. indien betrokkene via meerdere platformen zou werken, verdient hij dan niet meer dan de toegelaten grens, …).

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

0 Opmerkingen

U moet u aanmelden om een opmerking te plaatsen.
Mogelijk gemaakt door Zendesk