Hoeveel mag ik via erkende platformen per jaar verdienen?

U mag maximaal 6.130 euro per jaar bijverdienen. In dit bedrag zijn eventuele verplaatsingskosten en onkosten inbegrepen. 

Dit totaalbedrag geldt voor drie soorten klussen samen. U mag dus 6.130 euro per jaar bijverdienen met activiteiten voor andere burgers, verenigingen en deeleconomieplatformen samen

Wat gebeurt er als u het maximum van € 6.130 per jaar overschrijdt? 

Eenmaal dat de de maximale limiet van € 6130 overschrijdt, kunnen alle inkomsten die gegenereerd werd via erkende platformen (en niet enkel de inkomsten boven de € 6.130) aanzien worden als beroepsinkomen.

U zal vervolgens onder het statuut van zelfstandige (in bijberoep) vallen. De belastingplichtige heeft echter de mogelijkheid om hiervan het tegendeel te bewijzen door aan te tonen dat de activiteit niet goed werd uitgeoefend om beschouwd te kunnen worden als beroepsactiviteit. Als dit het geval is, zullen de inkomsten gezien worden als diverse inkomsten. 

Wanneer het inkomen daadwerkelijk als beroepsinkomen wordt beschouwd, zal u niet kunnen profiteren van de belastingvrijstelling en zal de betrokkene dan niet meer kunnen vrijgesteld worden van de formaliteiten inzake de onderwerping aan het sociaal statuut voor zelfstandigen en zijn der normale regels inzake aansluiting en onderwerping van toepassing (o.a. inschrijving in de Kruispuntbank van de Ondernemingen, aanvraag BTW- nummer,…). Neem in geval van vragen hierover gerust contact op met ons (contact@listminut.com), wij helpen u graag verder

Kan ik de inkomsten van de verschillende goedgekeurde platformen cumuleren? 

Ja, maar altijd met de maximale limiet van € 6.130. De grens wordt vastgesteld op € 6.130 (geïndexeerd bedrag) per belastbaar tijdperk of vorige belastbaar tijdperk en niet per platform.

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

0 Opmerkingen

U moet u aanmelden om een opmerking te plaatsen.
Mogelijk gemaakt door Zendesk